Standaard pagina

Opvangovereenkomst /Contract

   

                                         KINDEROPVANG  

’ T Belleke                                                         ’ T Brigje     

Wolvenstraat 12                                             Pontweg 73 bus 5

9280 Wieze                                                      9310 Herdersem

 

Overeenkomst van organisator/ ouder

 

Organisator :          Bavay Els

                             Wolvenstraat 12

                              9280 Wieze

                              0477 59 02 03 (dit nummer mag ook gebruikt worden in geval van nood)

  

Adres van de groepsopvang :         ’ T Belleke  Wolvenstraat 12 9280 Wieze

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    ’ T Brigje   Pontweg 73 Bus 3  9310 Herdersem 

                                                      Vast toestel  :  053 39 07 74 tijdens openingsuren

 

Contracthouder /  ouders  :       Dhr.en/of Mevr. :……………………………………………………………………

                                                 Adres  :……………………………………………………………………………………

                                                 ………………………………………………………………………………………

                                        Gehuwd -feitelijk samenwonend -wet. samenwonend -gescheiden – 1 ouder gezin  

                                       Tel mama  :…………………………………………………………………………………………

                                       Email  mama  :……………………………………………………………………………………… 

                                       Bediende -arbeider -Zelfstandig -Werkzoekende

                                       Nationaliteit :………………………………………………………………

 

                                       Tel papa  :…………………………………………………………………………………………

                                       Email  papa  :……………………………………………………………………………………… 

                                       Bediende -arbeider -Zelfstandig -Werkzoekende

                                       Nationaliteit  : …………………………………………………………

 

 

 

Voorziene opvangdagen :

Maandag van               …………… tot ……………

Dinsdag van                …………… tot ……………

Woensdag van            …………… tot ……………

Donderdag van          …………… tot ……………

Vrijdag van                  …………… tot ……………

Begindatum van de opvang ………………………………………… 

Opvang zal voorzien worden tot ………………………………………………………… ( vermoedelijke einddata contract  )

De geplande opvangdagen kunnen gewijzigd worden, maar enkel na wederzijds overleg en toestemming van de organisator en de ouders. 

Voormelde ouders verklaren beroep te willen doen op de diensten van de groepsopvang voor opvang van hun kind(eren).

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum ……………………………………

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum ……………………………………

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum ……………………………………

Verblijfadres van de kinderen: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Contactgegevens van het gezin in noodgevallen  :

Naam : ……………………………………………………Verwantschap  …………………………………GSM…………………

Naam : ……………………………………………………Verwantschap  …………………………………GSM…………………

Naam : ……………………………………………………Verwantschap  …………………………………GSM…………………

 

 Overeenkomstig de volgende regels en voorwaarden :

1 ) Inschrijving  :

De kinderen zijn definitief ingeschreven na ondertekening van deze overeenkomst en na betaling van een waarborg van 150 € op rekening BE61 0635 2502 0417 met vermelding van de naam van het / de kindje(s) . De waarborg dient men te betalen binnen de 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst . Deze waarborg wordt in mindering gebracht bij de laatste  3 afrekening(en) of doorgeschoven naar een tweede kindje . Indien men voor de aanvang van de opvang de opvangfaciliteit niet gaat benuttigen door welke omstandigheid ook zal de waarborg van 150 € niet worden terug gegeven .  

 

2 ) Opvanguren  :

Er is opvang van maandag  tot  donderdag van  7u tot 18u.  En vrijdag van 7 tot 17 u

Als uw kindje niet aanwezig kan zijn  voor 8 u te verwittigen via telefoon /sms . Bij afwezigheid zonder verwittigen voor 8 uur ’s morgens wordt er een halve dag aangerekend.

Mochten de ouders niet tijdig hun kind(eren) kunnen komen ophalen dienen zij telefonisch /sms te verwittigen.  Bij laattijdig afhalen wordt er €5 per begonnen kwartier aangerekend.

Wettelijke feestdagen zijn we gesloten.  Jaarlijks krijgen de ouders in december een brief mee met daarop alle sluitingsdagen vermeld voor het komende jaar.

3 ) Vergoedingen :

De ouders betalen een vergoeding van :

Volledige dag  ( + 5 uren )  :  €  26 

Halve dag  ( 3 tot 5 uren )  : € 19

Per maand  5 €  administratie en afvalkost  ( geen fiscale aftrekbaarheid )

 De afrekening zal maandelijks via mail verstuurd  worden aan de ouders en de betaling gebeurd tegen de 15 de van de maand erop .  Of we bieden ze de 5 de van de maand aan via domiciliering .  Aan jullie de keuze.

Keuze aanduiden   :        manueel betalen                   domiciliering

Enkel factuur van december is te betalen voor 31/12 voor de boekhouding .

Indien deze regel betreft de betaling niet gerespecteerd zal worden zal er een bijkomend bedrag van € 30 aangerekend worden op een afzonderlijke afrekening . Op dit bedrag hebt u geen recht op belastingsvoordeel. 

Bij ziekte en/of afwezigheid zonder te verwittigen voor 8 uur  zal de vergoeding van een halve dag namelijk € 19 aangerekend worden .  Bij laattijdige afhaling wordt een supplement aangerekend van € 5 per startende 15 minuten .

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

4 ) Prestaties van de groepsopvang  :

 warm middagmaal  3 x vlees / 1 x vis  / 1x ei per week afgewisseld met aardappelen , rijst , pasta  ,verse groentjes

 4 –uurtje : kan fruit(pap) , pudding , boterham …… zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind .

Het middagmaal wordt rond 11 u/11.30u voorzien en het 4-uurtje rond  15 u/15.30  

 *  Er zal steeds voldoende water en/of melk beschikbaar zijn

*  Begeleiding van het kind

*  Stimuleren van de zelfontwikkeling

*  Spel motiveren d. m. v speelgoed ,zang, dans- en voorleesmomenten

* Geven van veel liefde ,warmte en genegenheid 

De organisator zal de nodige fiscale attesten tijdig uitreiken aan de ouders .

5) duurtijd van de overeenkomst :

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ,tot dat èèn der partijen een opzeg geeft bij aangetekend schrijven of bij gewoon schrijven dat voor ontvangst wordt afgetekend . Er dient duidelijk en concreet aangegeven te worden tot welke datum de opvang nog dient voorzien te worden .

Een opzegperiode van 2 maanden dient steeds in acht genomen te worden door elke partij. De data van mail telt als startdatum van de opzeg.

Indien deze opzegperiode van 2 maanden door een partij niet wordt gerespecteerd ,dient deze aan de andere partij een schadevergoeding te betalen  gelijk aan het verschuldigde opvangvergoeding van de voorgaande 2 maanden . De waarborg van € 150 zal desgevallend hierop verrekend kunnen worden .

Als het gezin of de medewerker van groepsopvang een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.

 

 

 

Opgemaakt te Wieze  , Herdersem  op …………………………………………… in evenveel exemplaren als er partijen zijn , en elke partij erkent bij ondertekening haar / zijn exemplaar ontvangen te hebben .

 

 

 

Voor Akkoord de organisator                                                    Voor akkoord de ouder(s)  / voogd

Nieuwe reacties

04.11 | 14:37

Beste,

Ik zoek opvang voor mijn zoontje Oscar.

Ik heb je gegevens van Ellen (mama van Mien).

Zou je nog een plaatsje vrij hebben?

Of in de toekomst?

10.09 | 14:32

hallo met vrouw van peter het is om te vragen of u iemand zoekt om bij u te werken

17.06 | 15:24

Els, heb van papa en mama van FAYE horen zeggen dat het feest is bij jullie , voor onze rode duivels. Spijtig dat ik die foto 's niet kan zien.
Memé van Faye.

13.04 | 08:43

Dag Els, veel gekocht gisteren in de C&A?
Groetjes Koen,je weet wel wie hé.